IX Szydłowiecka Pielgrzymka Rowerowa
na Jasna Górę 2011